Chtěl bych začít cvičit

Přjďte na kterýkoliv trénink viz rozpis  níže a u cvičitele se dozvíte další porobnosti. První dvě cvičení máte zdarma. Vezměte s sebou  pohodlný cvičební oděv a přezůvky do tělocvičny.

Pokud Vám bude náš cvičební přístup vyhovovat, tak po vyplnění přihlášky a úhradě členských a oddílových příspěvků se stáváte členy T. J.  Sokol České Budějovice a našeho oddílu Taichichuanu. Poté můžete navštěvovat všechna naše pravidelná cvičení a oddílovou knihovnu. Můžete být zařazeni do naší databáze pro zasílání informací o zajímavých akcí jak našeho oddílu, tak i dalších spřátelených skupin. Kde a kdy

Cvičení probíhá v Sokolovně na Sokolském ostrově Č. Budějovice v prostorách Zrcadlového a Malého sálu. Do Sokolovny je vstup podchodem od parkoviště. Dále se doptáte u vrátnice.Kdo Vám bude při cvičení pomáhat

Jiří Vaněček

Irena Vaněčková

Libor Kašpar


Luďěk Rybák

Vladimír Hans

Adriána Kašparová

Radka Rybáková

Kateřina Hroudová